Festiwal Staroci

W niedzielę 21 lipca na Targowisku Miejskim w Ciechanowcu odbędzie się kolejny Festiwal Staroci. Zapraszamy wszystkich hobbystów, kolekcjonerów, pasjonatów staroci i przedmiotów z duszą.

Na Festiwalu sprzedawać można wszystkie przedmioty i produkty nie objęte dodatkowymi zezwoleniami lub akcyzą. Nie ma możliwości rezerwacji stoiska, zajmuje się takie, które jest wolne w danym dniu.

Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero - recepta na zdrowie w gospodarstwie rolnym”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku zaprasza do udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży „Moja Wizja Zero - recepta na zdrowie w gospodarstwie rolnym”.

Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku od 13 do 21 lat włącznie. Zadaniem konkursowym jest nagranie krótkiego filmu (od 30 s. do 2 min.) na temat kampanii Wizji Zero i co najmniej jednej z jej siedmiu Złotych Zasad, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zdrowie rolnika i jego rodziny.

Szukamy osób chętnych do przygarnięcia młodych kotków

Szukamy osób chętnych do przygarnięcia młodych kilkutygodniowych kotków. Kociaków było sześć zostało pięć, są czarne i czarno-białe.

Kotki są samodzielne, same jedzą. Osoby zainteresowane do przygarnięcia kotka prosimy o kontakt: Urząd Miejski w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 1 tel. 86 277 11 45 wew. 32

 Masz ciekawy pomysł - Konkurs na Wsparcie Inicjatyw Lokalnych "Podlaskie Lokalnie"

Jesteś mieszkańcem województwa podlaskiego? Masz ciekawy pomysł, ale nie masz środków na jego realizację? Jest możliwość pozyskania funduszy!

Operatorzy projektu Podlaskie Lokalnie - Instytut Suwerennej oraz Spółdzielnia Socjalna „Active Go” w Białymstoku zachęcają do składania wniosków mikrodotacyjnych w ramach Konkursu na Wsparcie Inicjatyw Lokalnych.

Badania ankietowe realizowane w gospodarstwach domowych przez Urząd Statystyczny

W terminie od 15 do 31 lipca 2024 roku realizowane jest badanie Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym. Zbierane są w nim subiektywne oceny rolników dotyczące aktualnej i przewidywanej ogólnej sytuacji gospodarstw rolnych, a także opłacalności produkcji rolnej.

Użytkownicy wylosowanych gospodarstw rolnych w okresie od 15 do 19 lipca 2024 r. mogą wypełnić ankietę samodzielnie, logując się do aplikacji za pomocą danych otrzymanych w liście zapowiednim Prezesa GUS. Po tym terminie badanie będzie realizowane przez ankieterów poprzez wywiad telefoniczny.

Kąpielisko Wyspa w Ciechanowcu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wysokiem Mazowieckiem stwierdza przydatność wody do kąpieli w Kąpielisku Wyspa w Ciechanowcu.

Na podstawie badania pobranej próbki wody i sprawozdania z badań wody z 8 lipca 2024 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że woda w Kąpielisku Wyspa w Ciechanowcu spełnia obowiązujące wymagania i nadaje się do kąpieli.