Poznaj badania ankietowe realizowane przez Główny Urząd Statystyczny

Statystyka publiczna cyklicznie realizuje badania ankietowe w gospodarstwach rolnych. Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego i Badanie pogłowia drobiu oraz produkcji zwierzęcej przeprowadzane są telefonicznie. 

Celem badań jest pozyskanie informacji o pogłowiu świń oraz drobiu według gatunków, a także produkcji i rozdysponowaniu żywca wieprzowego oraz drobiowego, jaj kurzych, pierza i puchu, mleka krowiego i owczego, wełny owczej. Dane zebrane w badaniach pozwalają na określenie zmian zachodzących w gospodarstwie rolnym.

Festiwal Staroci

W niedzielę, 17 grudnia na Targowisku Miejskim w Ciechanowcu odbędzie się kolejny Festiwal Staroci. Zapraszamy wszystkich hobbystów, kolekcjonerów, pasjonatów staroci i przedmiotów z duszą.

Na Festiwalu sprzedawać można wszystkie przedmioty i produkty nie objęte dodatkowymi zezwoleniami lub akcyzą. Nie ma możliwości rezerwacji stoiska, zajmuje się takie, które jest wolne w danym dniu.

Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu

60. Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu odbędzie się 30 listopada 2023 r. Początek obrad o godz. 9.00 w w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

W programie obrad rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2023-2038, ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, uchwalenia „Programu Współpracy w 2024 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi...

Twoja twarz brzmi znajomo - wyjątkowe, andrzejkowe show rozrywkowo-muzyczne

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach oraz członkowie Koła Zainteresowań Artystycznych "KREATYWNI" zapraszają na wyjątkowe, andrzejkowe show rozrywkowo-muzyczne "Twoja twarz brzmi znajomo".

Organizatorzy zapraszają na widowisko 29 listopada o godz. 16.00 do sali widowiskowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu ul. Mostowa 8.

Konkurs na Najpiękniejszy List do Św. Mikołaja - każdy czegoś pragnie i każdy ma za co dziękować

Trochę słodyczy, wymarzona zabawka czy odrobina szczęścia. Każdy czegoś pragnie i każdy ma za co dziękować. Można to zrobić w liście do Mikołaja.

Burmistrz Ciechanowca oraz Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu zapraszają do udziału w konkursie na Najpiękniejszy List do Św. Mikołaja. Listy można składać od 27 listopada do 3 grudnia w formie papierowej w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej. List może mieć formę rysunku lub tekstu - więcej szczegółów w Regulaminie.

Planowane przerwy w dostawach energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok informuje, że w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie działania Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski.

Dodatkowych informacji udziela: Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski tel. 85 740 53 34 (całodobowo) lub 991