Festiwal Staroci

W niedzielę, 18 grudnia na Targowisku Miejskim w Ciechanowcu odbędzie się kolejny Festiwal Staroci. Zapraszamy wszystkich hobbystów, kolekcjonerów, pasjonatów staroci i przedmiotów z duszą.

Na Festiwalu sprzedawać można wszystkie przedmioty i produkty nie objęte dodatkowymi zezwoleniami lub akcyzą. Nie ma możliwości rezerwacji stoiska, zajmuje się takie, które jest wolne w danym dniu.

Dyżur Specjalisty ds. Funduszy Europejskich w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego zaprasza na Dyżur Specjalisty ds. Funduszy Europejskich w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego.

Punkt Informacyjny będzie otwarty 8 grudnia 2022 r. w godz. 10.00 - 12.30 w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 1.

Konsultacje projektu programu współpracy w 2023 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Ciechanowca ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 369/XLVI/22 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy w 2023 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Program określa m.in. zasady, formy i zakres współpracy Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz umożliwia powierzenie lub wspieranie zadań publicznych w 2023 roku.

Dopłaty do mieszkania w programie Mieszkanie dla  Absolwenta oraz Dostępne Mieszkanie

Skorzystaj z dofinansowania do wynajmu mieszkania lub domu na okres poszukiwania pracy i rozpoczęcia zatrudnienia, nawet przez okres 36 miesięcy.

Wysokość pomocy zależna jest od lokalizacji wynajmowanego mieszkania. Na przykład, w przypadku mieszkania znajdującego się w Białymstoku maksymalna kwota dofinansowania w IV kwartale 2022 roku wyniesie 1 617 zł, a w przypadku osoby poruszającej się przy pomocy wózka inwalidzkiego 2 195 zł.

Ogólnopolski konkurs edukacyjny z nagrodami "Podziel się historią"

Centrum Rozwoju Lokalnego - organizator ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców" serdecznie zaprasza przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych oraz rodziny z dziećmi w wieku 3-9 do udziału w ogólnopolskim konkursie edukacyjnym "Podziel się historią".

Konkurs jest realizowany w ramach zadania publicznego "Niepodległość na 104" finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o historii Polski, symbolach narodowych i ważnych postaciach.