Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanowiec na rok 2024"

Konsultacje przeprowadzone na podstawie ww. uchwały Rady Miejskiej w Ciechanowcu trwały od 21 maja 2024 r. do 10 czerwca 2024 r.

W wyniku ogłoszonych konsultacji nie zgłoszono żadnych propozycji i uwag do projektu uchwały "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności na terenie Gminy Ciechanowiec na rok 2024".

Wypoczynek letni w formie kolonii dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS

Związek Młodzieży Wiejskiej przesyła ofertę wypoczynku letniego w formie wyjazdowej dla dzieci z terenu województwa podlaskiego, których co najmniej jeden z rodziców objęty jest rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego w pełnym zakresie lub pobiera świadczenia z KRUS (emerytura, renta).

Wypoczynek letni w formie kolonii dla dzieci rolników w 2024 roku jest dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 1 200 zł na każdego uczestnika.

Festiwal Staroci

W niedzielę 23 czerwca na Targowisku Miejskim w Ciechanowcu odbędzie się kolejny Festiwal Staroci. Zapraszamy wszystkich hobbystów, kolekcjonerów, pasjonatów staroci i przedmiotów z duszą.

Na Festiwalu sprzedawać można wszystkie przedmioty i produkty nie objęte dodatkowymi zezwoleniami lub akcyzą. Nie ma możliwości rezerwacji stoiska, zajmuje się takie, które jest wolne w danym dniu.

Spotkanie autorskie z Jerzym Rajeckim i Barbarą Goralczuk - wyjątkowych ludzi z Podlasia

11 czerwca (wtorek) o godz. 17.00 w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu odbędzie się spotkanie autorskie z Jerzym Rajeckim i Barbarą Goralczuk.

Wydarzenie będzie okazją do bliższego poznania twórczości wyjątkowych ludzi z naszego regionu, których wrażliwość została zapisana w ich najnowszych książkach - "U Pana Boga na Podlasiu" i "Zapamiętaj moje imię".

Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu

3. Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu odbędzie się 13 czerwca 2024 r. Początek obrad o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

W programie obrad sprawozdanie z pracy Burmistrza między sesjami, przedstawienie Raportu o stanie gminy Ciechanowiec za 2023 rok, rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ciechanowca.

Zapraszamy na wyjątkowy koncert Ciechanowieckiego Chóru Seniora

Ciechanowiecki Chór Seniora zaprasza na koncert zatytułowany „Co nam w duszy gra”. Koncert odbędzie się 10 czerwca o godz. 17.00 w siedzibie Klubu Seniora w Ciechanowcu ul. 11 Listopada 5A (budynek Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej).

Pod opieką i instruktażem Sławomira Leszczyńskiego, seniorzy przygotowali niezapomniany program muzyczny. Warto skorzystać z tej wyjątkowej okazji i spędzić czas w towarzystwie pięknych melodii i wspaniałych ludzi.