11 sierpnia 2022 r. opublikowana została ustawa o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12 sierpnia 2022 r.

Informujemy, że na terenie Gminy Ciechanowiec obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego będzie realizował Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, ul. Mickieiwcza 1.

Informujemy, że Biuro Zamiejscowe Starostwa Powiatowego w Ciechanowcu z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu, Wydział Komunikacji i Dróg, jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-11:30

Biuro prowadzi sprawy z zakresu rejestracji pojazdów z terenu miasta i gminy Ciechanowiec.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku informuje, że w dniu 1 sierpnia 2022 r. o godz. 17.00 na terenie całego województwa zostaną uruchomione syreny alarmowe dla upamiętnienia 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania i alarmowania, wykorzystując w tym celu uregulowania zawarte w art. 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 poz. 96).

Informacja dla osób ubiegających się o świadczenia rodzinne 2022/2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu informuje, że wnioski o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2022/2023 przyjmowane będą w formie papierowej od 1 sierpnia 2022 r. w siedzibie Ośrodka.

Od 1 lipca 2022 r. można składać wnioski w formie elektronicznej. Wnioski na zasiłek rodzinny w formie papierowej można składać od 1 sierpnia 2022 r. najpóźniej do 30 listopada 2022 r.

Informacja dla osób ubiegających się o świadczenia rodzinne 2022/2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu informuje, że wnioski o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2022/2023 przyjmowane będą w formie papierowej od 1 sierpnia 2022 r. w siedzibie Ośrodka.

Od 1 lipca 2022 r. można składać wnioski w formie elektronicznej. Wnioski na zasiłek rodzinny w formie papierowej można składać od 1 sierpnia 2022 r. najpóźniej do 30 listopada 2022 r.