Na Targowiskach Miejskich w Ciechanowcu, w związku z trudną sytuacją związaną z trwającą epidemią, do 31 grudnia 2021 r. nie będzie pobierana opłata targowa.

Zwolnienie z opłaty targowej wynika z art. 31 zzm. ust. 1 ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2255).