Na Apel Burmistrza Ciechanowca o pomoc finansową Pani Beacie Zacharewicz w odbudowie domu, który spłonął 18 lipca 2020 r. założono subkonto przy Stowarzyszeniu Rodzina w Ciechanowcu z dopiskiem dla Beaty.

Ogólna kwota wpłat darczyńców wyniosła 86 159,56 zł, za którą zakupiono materiały budowlane zgodnie z przedstawionymi fakturami zakupu znajdującymi się w dokumentacji Stowarzyszenia Rodzina.

 

Stowarzyszenie Rodzina

 

Stowarzyszenie Rodzina w ramach złożonego wniosku o wsparcie finansowe rodziny do Fundacji PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą w Warszawie, otrzymało darowiznę na kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup okien i drzwi wejściowych zgodnie z przedstawionym kosztorysem.

 

W imieniu pomysłodawców akcji składam serdecznie podziękowania darczyńcom, ludziom dobrej woli oraz Fundacji PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza za wsparcie finansowe rodziny w odbudowie domu.

 

Prezes Stowarzyszenia Rodzina
Cecylia Szmurło