Centrum Wsparcia Doradczego - razem przygotujemy dobre projekty dla naszych mieszkańców

Partnerstwo Ziemia Wysokomazowiecka zaprasza mieszkańców Gminy Ciechanowiec do udziału w Projekcie Centrum Wsparcia Doradczego.

Projekt CWD Partnerstwo Ziemia Wysokomazowiecka nabiera tempa. Po pierwszych działaniach związanych z Planem Pracy przystępujemy do zbierania kluczowych informacji, dzięki którym możliwe będzie opisanie sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru Partnerstwa Ziemia Wysokomazowiecka. Wspólnie z Państwem opracujemy solidną diagnozę i wyznaczymy kluczowe kierunki rozwoju obszaru Partnerstwa.

 

Prosimy o wypełnienie ankiety zbierającej opinie o gminie, w której żyjecie: usługach publicznych, które zapewnia i których potrzebujecie, jej atutach i słabościach, a także rodzajach przedsięwzięć, które chcecie, aby były w niej realizowane. Ankieta jest anonimowa, jej wypełnienie trwa ok. 15 - 20 min. Wyniki, po opracowaniu, będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu.

 

Proszę zachęcić sąsiadów, koleżanki i kolegów z pracy oraz rodziny do udziału w ankiecie.

 

  •  Ankieta jest dostępna TUTAJ