Trwają konsultacje społeczne projektu Umowy Partnerstwa 2021-2027, dokumentu określającego strategię wykorzystania Funduszy Europejskich w przyszłej perspektywie.

Konsultacje mają na celu zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia z Funduszy Europejskich w perspektywie 2021-2027, ujętych w projekcie Umowy Partnerstwa.

 

Zapraszamy Państwa do zgłaszania uwag do projektu tego dokumentu. Jest on dostępny na Portalu Funduszy Europejskich w zakładce "O Funduszach": https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/konsultacje-up/o-funduszach/.

 

Uwagi można zgłaszać bezpośrednio do Ministerstwa do 22 lutego br. za pomocą zamieszczonego tam formularza elektronicznego: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/konsultacje-up/konsultacje-zalozen-umowy-partnerstwa/.

 

W ramach konsultacji w każdym regionie kraju odbędzie się spotkanie online, w trakcie którego przedstawiony zostanie projekt Umowy Partnerstwa. Spotkanie dotyczące województwa podlaskiego odbędzie się 2 lutego 2021 roku. Informacje o terminach spotkań oraz formularze rejestracyjne dostępne są na Portalu Funduszy Europejskich https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/konsultacje-up/o-konsultacjach/.

 

Instytucja Zarządzająca RPOWP

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego