Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje o organizowanej XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy - od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.

Hasło jedenastej edycji konkursu nawiązuje do 30-letniej działalności prewencyjnej KRUS i związane jest z jubileuszem, który Kasa obchodzi w tym roku.

 

Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy

 

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

 

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w następujących kategoriach wiekowych:

  • I grupa - klasy 0-III szkoły podstawowej
  • II grupa - klasy IV-VIII szkoły podstawowej.

 

Zadaniem konkursowym jest wykonanie dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym oraz rolniczym chorobom zawodowym, od 30 lat upowszechniane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 

Prace konkursowe dzieci, szkoły powinny zgłaszać do 31 marca 2021 roku.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższej Placówce Terenowej KRUS lub w Oddziale Regionalnym KRUS w Białymstoku. Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju Kasa zachęca do kontaktu telefonicznego oraz korzystania ze strony www.krus.gov.pl, jako źródła wiedzy i materiałów kierowanych do najmłodszych, szczególnie zakładkę Bezpieczne dziecko w gospodarstwie rolnym, kurs e-learningowy, Bezpiecznie na wsi mamy –upadkom zapobiegamy oraz filmu pt. Gra o zdrowie i bezpieczeństwo.

 

Spośród nadesłanych prac komisja konkursowa wybierze sześć prac (po trzy z każdej grupy wiekowej), które prześle do Komisji Centralnej celem wyłonienia zwycięzców na szczeblu ogólnopolskim.

 

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie:
https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/Dokumenty/wydarzenia_2021/XIkp_2021/XIkp_regulamin_2021.pdf