Wojewódzki Konkurs Historyczno-Literacki "By czas nie zaćmił i niepamięć"

Kształtowanie postaw patriotycznych, pogłębianie wiedzy historycznej, a także odkrywanie nowych faktów o trzech powiązanych ze sobą tragicznych wydarzeniach z najnowszej historii naszej Ojczyzny - Zbrodni Katyńskiej, Katastrofy Smoleńskiej i Obławy Augustowskiej - to główne cele konkursu ''By czas nie zaćmił i niepamięć''.

Zadaniem uczestników, czyli uczniów szkół podstawowych lub ponadpodstawowych, jest przygotowanie pracy literackiej na temat jednego lub wszystkich tych wydarzeń

 

Ogłoszono IX edycję konkursu „By czas nie zaćmił i niepamięć”. Analiza treści prac z poprzednich edycji wskazuje - zauważa poseł Jarosław Zieliński - że postawienie przed uczniami zadania w postaci poszukiwania prawdy o wydarzeniach historycznych będących przedmiotem konkursu inspiruje ich do formułowania pytań, prowadzenia samodzielnych badań, dociekań i analiz, podejmowania przemyśleń i wyciągania wniosków. I tym razem z zainteresowaniem będziemy oczekiwać odpowiedzi na pytanie, na ile wzrosła przez ostatni rok wiedza młodzieży o trzech bolesnych kartach naszych najnowszych dziejów: Zbrodni Katyńskiej, Katastrofie Smoleńskiej i Obławie Augustowskiej.

 

Jedną z form uczczenia ofiar tych tragicznych wydarzeń, utrwalenia ich w naszej pamięci, zapewnienia im trwałego miejsca w świadomości narodowej kolejnych pokoleń Polaków, a także poszukiwania pełnej prawdy, bez przemilczeń i zakłamań o tych ważnych i bolesnych kartach naszych dziejów, może stać się udział w Konkursie „By czas nie zaćmił i niepamięć” - zachęca poseł Jarosław Zieliński.

 

Organizatorami IX Wojewódzkiego Konkursu Historyczno-Literackiego "By czas nie zaćmił i niepamięć" - W poszukiwaniu prawdy o Katyniu, Smoleńsku i Obławie Augustowskiej są: Poseł Rzeczypospolitej Polskiej Jarosław Zieliński oraz Podlaski Kurator Oświaty Beata Pietruszka.

 

 

pobierz