Celem konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym. Konkurs składa się z etapu wojewódzkiego i ogólnopolskiego. Termin składania zgłoszeń do etapu wojewódzkiego mija 23 marca br.

W ramach konkursu wyłonione zostaną najlepsze w Polsce Koła Gospodyń Wiejskich, których działalność przyczynia się do budowania lokalnych więzi wspólnotowych oraz rozwoju tożsamości regionalnej.

 

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

 

Inicjatorką konkursu jest Agata Kornhauser-Duda, Małżonka Prezydenta RP, obejmując go swoim Honorowym Patronatem.

 

Uczestnikami konkursu mogą być Koła Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. 2018 poz. 2212, z późn. zm.) oraz zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich (KRKGW), prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Zgłoszenia do etapu wojewódzkiego przyjmowane są do 23 marca 2021 r. Ogłoszenie wyników wojewódzkich nastąpi w maju br. i zostanie opublikowane na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zwycięzcy etapu będą reprezentować region podczas ogólnopolskiego finału w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Otrębusach. Ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

 

Więcej informacji, w tym regulamin oraz karty zgłoszeniowe, dostępne są na stronie konkursu. Organizatorem konkursu jest Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.