Na terenie całego kraju jest prowadzony Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. To niezwykle ważne badanie statystyczne obejmujące całą populację mieszkańców Polski. Jest ono realizowane raz na 10 lat. Udział w spisie jest obowiązkowy.

Obowiązkiem spisowym są objęte osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania, a także mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

 

W Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia samospisu internetowego z wykorzystaniem interaktywnej aplikacji znajdującej się na stronie spis.gov.pl. W przypadku braku dostępu do Internetu można spisać się przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową nr tel. 22 279 99 99 i wybierając opcję „Spisz się przez telefon”.

 

Samospisu można dokonać także w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu. Zorganizowane jest tu stanowisko spisowe. Można skorzystać również z pomocy pracownika przy wypełnianiu formularza spisowego. Kontakt tel. 86 277 11 45 wew. 29

 

Z respondentami, którzy nie spiszą się samodzielnie, skontaktuje się rachmistrz spisowy w celu przeprowadzenia wywiadu telefonicznego. W przypadku, gdy sytuacja epidemiczna na to pozwoli, dane będą także zbierane przez rachmistrzów spisowych w drodze wywiadu bezpośredniego.

 

Pamiętajmy o tym, że dane zebrane w spisie będą mogły stanowić podstawę podejmowania decyzji gospodarczych i społecznych w kolejnych latach oraz przygotowywania planów rozwojowych naszego kraju, województw, jak i naszych małych ojczyzn, jakimi są gminy. Udział w spisie jest zatem nie tylko naszym obowiązkiem, ale także prawem. Rozwój kraju jest przecież ważny dla nas wszystkich.