Profilaktyka 40 PLUS - diagnostyka w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych

Od 1 lipca trwa Kampania Rządowa „Profilaktyka 40 PLUS”, której głównym celem jest objęcie osób od 40. roku życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych.

Każdy Polak powyżej 40 roku życia otrzymuje jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych.

 

W związku z pandemią koronawirusa profilaktyka chorób znacznie spadła z powodu m.in. obniżonej zgłaszalności do lekarzy w 2020 r. Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów. Dzięki badaniom profilaktycznym można wykryć wiele chorób w bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/profilaktyka-40-plus

 

025