Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu od 14 czerwca 2021 roku realizuje program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. Na realizację Programu w roku 2021 Gmina Ciechanowiec otrzymała środki w wysokości 22 368,60 zł.

Program „Opieka wytchnieniowa” kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

 

Program „Opieka wytchnieniowa” - doraźna pomoc w opiece nad niepełnosprawnymi

 

Celem programu jest odciążenie opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

 

Informację na temat realizacji Programu można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowcu pod numerem telefonu 86 2771145, wew. 12 lub 23 lub 27.