Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw z dnia 14 kwietnia 2021 r. (Dz. U. poz. 1000) wszedł w życie przepis art. 5 tej ustawy, zgodnie z którym od dnia 27.07.2021 r. złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego jest niemożliwe.

Od wskazanego terminu usługi składania wniosków o wydanie dowodu osobistego przez Internet zarówno dla osoby dorosłej jak i dziecka zostały wyłączone.

 

Usługa składania wniosków o wydanie dowodu osobistego przez Internet dla dziecka do 12 roku życia zostanie uruchomiona w terminie, który będzie ogłoszony w komunikacie określającym dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców.