Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) rozpoczął kampanię informacyjną pod nazwą Prawa przez cały rok

Szacuje się, że każdego roku nawet 850 tys. obywateli UE podejmuje pracę sezonową poza swoim krajem pochodzenia. Mobilni pracownicy sezonowi mają takie samo prawo do uczciwych warunków pracy oraz takie same uprawnienia pracownicze i socjalne jak pracownicy lokalni.

Tymczasowy charakter ich pracy powoduje, że bardziej narażeni są na niepewne warunki pracy i życia, oszustwa oraz nadużycia. Pandemia Covid-19 pogorszyła warunki pracy pracowników sezonowych i naraziła ich na większe ryzyko choroby.

 

Kampania informacyjna ma na celu:

  • wskazanie sposobów poszukiwania bezpiecznej pracy sezonowej w państwach członkowskich UE
  • zachęcanie do skorzystania z usług sieci EURES jako źródła bezpiecznej pracy oraz przydatnych informacji z zakresu warunków pracy w państwach członkowskich UE
  • popularyzacja przepisów prawa pracy i zabezpieczenia społecznego oraz konieczności ich stosowania
  • wskazanie instytucji, adresów stron internetowych, organizacji w których można uzyskać wsparcie
  • uświadomienie istnienia unijnych i krajowych przepisów prawnych, które regulują pracę sezonową oraz prawa i obowiązki pracowników i pracodawców - istnieje obowiązek ich przestrzegania w celu zapewnienia bezpiecznej i uczciwej pracy dla wszystkich
  • przekazanie, że mobilni pracownicy sezonowi mają prawo do sprawiedliwych, bezpiecznych warunków pracy, w tym do zasady zachowania bezpiecznej odległości oraz dostępu do środków higieny podczas pracy w innym państwie UE, na równi z pracownikami lokalnymi i na podstawie tych samych praw pracowniczych i socjalnych.

 

Adresaci kampanii informacyjnej to: pracownicy sezonowi oraz pracodawcy, którzy ich zatrudniają.

 

Większość materiałów i informacji dotyczących kampanii można znaleźć: