XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu odbędzie się 30 września 2021 r. Początek obrad o godz. 9.00 w sali widowiskowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu ul. Mostowa 8.

Z uwagi na panującą sytuację, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i pozostałych uczestników sesji zachęcamy do uczestnictwa w obradach sesji za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook. Retransmisja obrad udostępniana jest w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

 

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
  2. zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu,
  3. upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
 7. Informacja o stanie realizacji inwestycji zaplanowanych na 2021 rok.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 9. Sprawy różne i wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Karolewski

 

informacja

Rada Miejska w Ciechanowcu

Posiedzenia Rady

www.ciechanowiec.esesja.pl