Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza Podmioty Ekonomii Społecznej z woj. podlaskiego, w tym Przedsiębiorstwa Społeczne, Fundacje, Stowarzyszenia, Spółdzielnie Socjalne, Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w projekcie pn. „Szkolenia eksperckie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z zakresu zamówień publicznych w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, mazowieckim i łódzkim".

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.

Udział w projekcie ma na celu doprowadzić do zacieśnienia współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej z Jednostkami Samorządu Terytorialnego.

W związku z realizacją projektu odbędą się szkolenia eksperckie skierowane do Podmiotów Ekonomii Społecznej z zakresu wykorzystania prawa zamówień publicznych. Szkolenia będą zawierać elementy przeprowadzonego z uczestnikami procesu przygotowawczego, ofert na realizację zlecenia w ramach postępowania o udzielenie zamówień publicznych, omówienie procedur odwoławczych w zamówieniach publicznych, a także będą dotyczyć budowania lokalnych partnerstw, marketingu i Public Relations, księgowości oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Oferta projektu zapewnia Podmiotom Ekonomii Społecznej:

 • bezpłatne wsparcie merytoryczne
 • pomoc w przygotowaniu dokumentów przetargowych
 • pomoc w przystępowaniu do projektów partnerskich z gminami w woj. podlaskim
 • dostęp do newslettera z aktualnymi konkursami i naborami ogłaszanymi przez Jednostki Samorządu Terytorialnego w różnych obszarach:
  • prac interwencyjnych, zagospodarowania terenu, pielęgnacji zieleni
  • pomocy przy promocji gminy
  • organizacji wydarzeń kulturalnych i imprez sportowych
  • usług edukacyjnych i wychowawczych dla dzieci i młodzieży
  • usług społecznych tj. opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi
  • prac remontowo – budowlanych, pomieszczeń i budynków gminnych.

W załączeniu ulotka informacyjna oraz karta zgłoszenia do wypełnienia pozwalająca na udział w projekcie, do podpisu zgodnie z reprezentacją w KRS.

Więcej informacji na stronie: link

 

Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych