XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu odbędzie się 28 października 2021 r. Początek obrad o godz. 10.00 w sali widowiskowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu ul. Mostowa 8.

Z uwagi na panującą sytuację, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i pozostałych uczestników sesji zachęcamy do uczestnictwa w obradach sesji za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook. Retransmisja obrad udostępniana jest w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

 

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
  2. upoważnienia Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia w 2022 roku zobowiązań w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej – ulica Armii Krajowej w miejscowości Ciechanowiec”,
  3. upoważnienia Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia w 2022 roku zobowiązań w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej – ulica Spółdzielcza w miejscowości Ciechanowiec”,
  4. upoważnienia Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia w 2022 roku zobowiązań w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową w ulicy Podlaskiej w Ciechanowcu”,
  5. upoważnienia Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia zobowiązań w zakresie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wysokomazowieckiego w roku 2022,
  6. upoważnienia Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia zobowiązań w zakresie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wysokomazowieckiego w roku 2023.
 7. Założenia do budżetu gminy na 2022 rok.
 8. Informacja dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych za 2020 rok.
 9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Ciechanowiec w roku szkolnym 2020/2021.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Sprawy różne i wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Karolewski

 

informacja

www.ciechanowiec.esesja.pl