,,Łączy nas tradycja”. Dofinansowanie w ramach Projektu Grantowego dla Stowarzyszenie Rodzina w Ciechanowcu.

Wniosek złożony przez Stowarzyszenie Rodzina w Ciechanowcu otrzymał dofinansowanie w wysokości 6350 zł w ramach Projektu  Grantowego realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Brama na Podlasie” na organizację imprezy plenerowej pt. ,,Łączy nas tradycja”.

Celem zadania jest integracja międzypokoleniowa i promocja lokalnych walorów gminy Ciechanowiec. Festyn odbędzie się  w II kwartale 2022 roku. Impreza  będzie miała charakter otwarty, informacja o tym wydarzeniu pojawi się na stronie internetowej Gminy Ciechanowiec i tablicach ogłoszeń.

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Brama na Podlasie". 

 

Prezes Stowarzyszenia Rodzina w Ciechanowcu

Cecylia Szmurło