Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, Powiat Wysokomazowiecki kontynuuje realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Starosta Wysokomazowiecki ustalił dwa punkty pomocy prawnej, z których można korzystać od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

 

1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji prowadzony przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Adwokacką w Białymstoku oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku

- Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 15A, pokój nr 11:

 • poniedziałek w godz. 9.00 - 13.00
 • wtorek w godz. 9.00 - 13.00
 • środa w godz. 11.30 - 15.30
 • czwartek w godz. 11.30 - 15.30
 • piątek w godz. 9.00 - 13.00

 

2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji prowadzony przez Stowarzyszenie SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu:

- Urząd Miejski w Czyżewie, ul. Mazowiecka 34, pokój nr 3, poniedziałek w godz. 9.00 - 13.00
- Urząd Gminy w Sokołach, ul. Rynek Mickiewicza 10, pokój nr 14, wtorek w godz. 9.00 - 13.00
- Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, pokój nr 22

 • środa w godz. 11.30 - 15.30
 • czwartek w godz. 11.30 - 15.30
 • piątek w godz. 9.00 - 13.00

 

Umawianie wizyt:
- tel. 86 477 02 00
- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zgłoszeń dokonuje się od poniedziałku do piątku:

 • poniedziałek w godz. 8.00 - 16.00
 • wtorek - piątek w godz. 7.30 - 15.30

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 • nieodpłatną mediację, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

Działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym w razie potrzeby sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

 

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego
  w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą do nieodpłatnej mediacji stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 17 listopada 1964 r. -  Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575, z późn. zm.) o mediacji.

Nieodpłatna mediacja prowadzona jest w zależności od zgłoszonych potrzeb przez osoby uprawnione.

Każda zainteresowana osoba, spełniająca kryteria ustawowe może skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej w każdym z punktów pomocy prawnej, bez względu na miejsce zamieszkania.

 

Więcej informacji: http://bip.st.wysmaz.wrotapodlasia.pl