Subkonto dewizowe w Euro do wpłat na pomoc uchodźcom z Ukrainy

Stowarzyszenie Rodzina w Ciechanowcu przy współpracy z Samorządem Gminy włącza się w pomoc rodzinom i dzieciom uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Ciechanowiec zakładając specjalne subkonto dewizowe w Euro, na które można dokonać wpłat za granicą.

Środki zgromadzone na koncie będą przeznaczone na potrzeby rodzin uchodźców z Ukrainy.

 

Z dnia na dzień przybywa coraz więcej dzieci, potrzebne będzie wszelakie wsparcie. Dziękujemy za inicjatywę osób mieszkających za granicą, pracujących w szkołach i nie tylko , chętnych do zorganizowania akcji wparcia ,, Podaj rękę Ukrainie”.

 

Pomóc można dokonując wpłaty za granicą na konto:
40 8749 0006 0000 7719 2000 0180 (w walucie Euro)
tytułem ,, Pomoc uchodźcom z Ukrainy”.

 

Prezes Stowarzyszenia Rodzina w Ciechanowcu
Cecylia Szmurło

 

http://www.rodzina.zsoiz-ciechanowiec.pl/