Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” zaprasza mieszkańców do wyrażenia opinii na temat warunków życia w naszej gminie, poprzez wypełnienie ankiety. Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie do przeprowadzenia ewaluacji końcowej oraz opracowania raportu prezentującego wyniki badania ewaluacyjnego.

Przeprowadzona ankieta pozwoli nam na lepsze poznanie Państwa potrzeb i dostosowanie do nich przyszłych działań.

 

Ostateczny termin na wypełnienie ankiety to 30 czerwca 2022 r. Bardzo dziękujemy za wypełnienie ankiety.

Link do ankiety: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=b7f3ca68&&b=71f74f941&&c=1b0aed0d

 

LGD "Brama na Podlasie"