43. Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu odbędzie się 4 sierpnia 2022 r. Początek obrad o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

W programie obrad m.in. sprawozdanie z pracy Burmistrza między sesjami, zmiany w budżecie gminy na 2022 rok, określenie średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2022/2023 w Gminie Ciechanowiec oraz informacja dotycząca przygotowania obiektów oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

.

 

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
  2. wyrażenia zgody na bezprzetargowe przedłużenie umowy dzierżawy części działki, położonej w Ciechanowcu przy ulicy Kazimierza Uszyńskiego, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec,
  3. wyrażenia zgody na bezprzetargowe przedłużenie umowy dzierżawy części działki, położonej w Ciechanowcu przy ulicy Kazimierza Uszyńskiego, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec,
  4. wyrażenia zgody na bezprzetargowe przedłużenie umowy dzierżawy części działki, położonej w Ciechanowcu przy ulicy Drohickiej, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec,
  5. odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości,
  6. zmiany uchwały Nr 337/XLII/22 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie stawek opłaty targowej, poboru i terminów płatności,
  7. przyjęcia regulaminu targowiska ,,Mój rynek" w Ciechanowcu,
  8. rozpatrzenia skargi Pani Z. Ł. na działalność Burmistrza Ciechanowca,
  9. określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2022/2023 w Gminie Ciechanowiec,
  10. zmieniająca Uchwałę Nr 326/XLI/22 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Ciechanowiec”.
 7. Informacja dotycząca przygotowania obiektów oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 9. Sprawy różne i wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.


  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Karolewski

 

informacja

www.ciechanowiec.esesja.pl