Wojskowe Centrum Rekrutacji w Bielsku Podlaskim informuje o prowadzonym naborze do Terytorialnej Służby Wojskowej (TSW) w 14 batalionie lekkiej piechoty w Hajnówce oraz 15 batalionie lekkiej piechoty w Dąbrowie-Moczydłach w gminie Szepietowo.

Jeżeli zastanawiasz się na dodatkową aktynowością, która daje jednocześnie możliwość służby Ojczyźnie – sprawdź nowe warunki rekrutaJAk cji i pełnienia TSW.

 

TERYTORIALNA SŁUŻBA WOJSKOWA – JAKIE SZKOLENIE NA POCZĄTEK!?


Każdy zainteresowany rozpoczyna TSW od szkolenia albo 16-dniowego (osoby bez przeszkolenia wojskowego) lub 8-dniowego szkolenia wyrównawczego (oferta dla żołnierzy rezerwy). Po odbytym szkoleniu ochotnicy stają się pełnoprawnymi żołnierzami służby czynnej – pełniąc TSW dyspozycyjnie oraz w ramach szkolenia rotacyjnego przeprowadzanego weekendowo – zasadniczo tylko 2 dni w miesiącu.

Więcej informacji: https://www.wojsko-polskie.pl/1bot/

 

095

096

pobierz