Burmistrz Ciechanowca podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 października 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu odbył się drugi nieograniczony przetarg ustny, którego przedmiotem była nieruchomość gruntowa niezabudowana.

Oznaczona numerem geodezyjnym 2212/8, o powierzchni 0,0026 ha, położona w obrębie gruntów Ciechanowiec, gmina Ciechanowiec, księga wieczysta KW LM1W/00023091. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 3 479,67 zł brutto (2 829,00 zł + 23% VAT).

 

Do przetargu przystąpił jeden oferent, który został dopuszczony do przetargu. W wyniku postąpienia ceny ww. nieruchomość za kwotę 3 519,67 zł nabył Ryszard Skawski.