logo Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Skorzystaj z dofinansowania do wynajmu mieszkania lub domu na okres poszukiwania pracy i rozpoczęcia zatrudnienia, nawet przez okres 36 miesięcy.

Wysokość pomocy zależna jest od lokalizacji wynajmowanego mieszkania. Na przykład, w przypadku mieszkania znajdującego się w Białymstoku maksymalna kwota dofinansowania w IV kwartale 2022 roku wyniesie 1 617 zł, a w przypadku osoby poruszającej się przy pomocy wózka inwalidzkiego 2 195 zł.

 

 Dopłaty w programie Mieszkanie dla  Absolwenta oraz Dostępne Mieszkanie

 

Sprawdź jak uzyskać w ramach programu „Samodzielność - aktywność - mobilność” Mieszkanie dla Absolwenta dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu jednorodzinnego na okres poszukiwania pracy i rozpoczęcia zatrudnienia pod adresem https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/mieszkanie-dla-absolwenta/

Z maksymalnymi kwotami dofinansowania w lokalizacji docelowego mieszkania zapoznasz się pod adresem https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/komunikaty/

 

Skorzystaj z dopłaty do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

Wysokość dofinansowania zależna jest od lokalizacji, w której nabywane jest mieszkanie i stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego. Na przykład, w przypadku mieszkania znajdującego się w Białymstoku maksymalna kwota dofinansowania w IV kwartale 2022 roku wyniesie 86 633 zł.

 

Dopłaty w programie Mieszkanie dla  Absolwenta oraz Dostępne Mieszkanie

 

Sprawdź jak uzyskać w ramach programu „Samodzielność-aktywność-mobilność” Dostępne Mieszkanie dopłatę na zmianę mieszkania na wolne od barier architektonicznych pod adresem https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/dostepne-mieszkanie/

Z maksymalnymi kwotami dofinansowania w lokalizacji docelowego mieszkania zapoznasz się pod adresem https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/komunikaty/

 

Co musisz zrobić aby otrzymać dofinansowanie?

Złożyć Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami - w formie elektronicznej za pośrednictwem internetowej platformy pod nazwą System Obsługi Wsparcia (SOW), pod adresem internetowym https://sow.pfron.org.pl/
Realizatorem Programów „Mieszkanie dla Absolwenta” i „Dostępne Mieszkanie” jest samorząd powiatowy, w którym obecnie mieszka osoba z niepełnosprawnością.

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
https://www.pfron.org.pl/