PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok informuje, że w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie działania Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski.

Dodatkowych informacji udziela: Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski tel. 85 740 53 34 (całodobowo) lub 991

 

pge

 

 Miejscowość Dnia W godzinach

Ciechanowczyk (posesje nr: 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 10, 10A, 11)

Przybyszyn (posesje nr: 78, 77, 80, 81, 82, 85, 85)

Malec (wieś i kol.)

ST 09-X1103 EF Ciechanowiec 3

24.02.2023

8.00-17.00

 

 

Wszelkie informacje o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej dostępne są na stronie www.pgedystrybucja.pl