Wykonanie pracy plastycznej lub ułożenie rymowanki. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) zaprasza dzieci z terenów wiejskich do udziału w dwóch ogólnopolskich konkursach o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym.

Pierwsza z propozycji to kolejna już edycja konkursu plastycznego. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3 w dowolnej technice, obrazującej upowszechniane przez KRUS sposoby zapobiegania skutkom niewłaściwego stosowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych substancji, m.in. środków ochrony roślin czy nawozów.

 

W tym konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych z terenów wiejskich. Jest on podzielony na etapy wojewódzki i centralny. Specjalna komisja będzie oceniała nadesłane prace w kategoriach wiekowych:

  • I grupa - klasy 0-III szkoły podstawowej
  • II grupa - klasy IV-VIII szkoły podstawowej

Zwycięskie prace etapu wojewódzkiego będą reprezentować region w eliminacjach centralnych. Ogłoszenie wyników ogólnopolskich odbędzie się przed zakończeniem roku szkolnego 2022/2023. Prace należy przesłać do dnia 31 marca br. na adres OR KRUS: ul. Legionowa 18, 15-099 Białystok (decyduje data wpływu do oddziału).

 

Z kolei drugie przedsięwzięcie to konkurs dla dzieci na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym. Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy) popularyzującej sposoby ograniczania ryzyka oddziaływania substancji szkodliwych na istoty żywe i skażenia środowiska naturalnego w gospodarstwach. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci urodzone w latach 2008-2012, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny w okresie przyjmowania zgłoszeń podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników.

 

Konkurs na rymowankę również przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i centralnym. Autorzy trzech najlepszych prac na etapie wojewódzkim staną do rywalizacji na etapie centralnym. Z 48 prac przesłanych przez OR KRUS Centralna Komisja Konkursowa wybierze 20 najlepszych rymowanek, których twórcy otrzymają nagrody rzeczowe o wartości ok. 1 tys zł. Gala podsumowująca zaplanowana jest w czerwcu br.

 

Kompletne zgłoszenie (rymowankę oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy) należy przesłać w terminie do dnia 20 marca br. pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego) lub na adres elektroniczny: bTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Szczegóły dotyczące obu konkursów, w tym regulaminy i materiały pomocnicze są dostępne na stronie internetowej KRUS. Oba konkursy mają na celu promowanie bezpiecznych zachowań w gospodarstwie zarówno podczas pracy, jak i w czasie wolnym oraz propagowanie zasad ochrony środowiska naturalnego. Oba także mają wspólne hasło „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”.

 

O bezpieczeństwie w gospodarstwie. Rozpoczęły się konkursy KRUS dla dzieci z terenów wiejskich

 

O bezpieczeństwie w gospodarstwie. Rozpoczęły się konkursy KRUS dla dzieci z terenów wiejskich