6 stycznia 2023 r. weszła w życie nowa Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt z dnia 4 listopada 2022 r.

Wiąże się z tym szereg zmian w identyfikacji zwierząt, m.in. prowadzenie centralnej bazy danych, obejmującej m.in. koniowate, zostaje powierzone Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

W związku z tym Biuro Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że w okresie trzech miesięcy od wejścia w życie Ustawy tj. od 6 stycznia 2023 r. każdy posiadacz koniowatego jest zobowiązany dokonać zgłoszenia działalności, w której przebywają zwierzęta oraz dokonać przypisania koniowatych do gospodarstwa. Warunkiem koniecznym jest uzyskanie numeru producenta (EP- formularze dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/arimr/ewidencja-producentow).

 

Jeżeli numer producenta jest nadany to kolejno należy zarejestrować działalność, bądź jeżeli już taka jest, to dokonać jej aktualizacji zaznaczając jako cel ZMIANA DANYCH : tutaj za pomoc może posłużyć podręcznik użytkownika IRZPlus dostępny na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/portal-irzplus w Materiałach (5.1.1).

 

Kolejnym krokiem jest przypisanie koniowatego do rejestru. Instrukcja przypisania koniowatego do działalności dostępna na stronie https://www.gov.pl/web/arimr/portal-irzplus w materiałach. Zgłoszenia dokonuje posiadacz w imieniu właściciela zwierzęcia lub właściciel zwierzęcia samodzielnie.

 

pobierz

Broszura informacyjna

 

W razie pytań, bądź wątpliwości, proszę dzwonić pod numery telefonu:
86 273 98 36 Agata Kamińska - Naczelnik Wydziału
85 273 98 60 Celina Sokołowska, Renata Stanisławska

 

Wysokomazowieckie Biuro Powiatowe
Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 7

 

Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt