Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu zaprasza do udziału w XVI edycji Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w województwie podlaskim.

Konkurs jest adresowany do wszystkich właścicieli i użytkowników budynków drewnianych na terenach wiejskich i miejskich województwa podlaskiego. Do konkursu można zgłosić obiekty powstałe do 1960 roku.

 

Organizatorami konkursu są: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego i Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

 

Celem konkursu jest:

  • ochrona tradycyjnego, wiejskiego budownictwa drewnianego
  • propagowanie wiedzy na temat wartości zabytkowej i piękna dawnej wiejskiej architektury drewnianej
  • zachęcanie władz gminnych i właścicieli obiektów drewnianego budownictwa wiejskiego do dbałości o ich stan
  • rozpropagowanie piękna i wartości dawnej zabudowy drewnianej
  • kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej, dumy z dbałości o zachowane obiekty i potrzeby ich konserwacji i utrzymania
  • wskazanie możliwości dostosowania budynków drewnianych do współczesnych potrzeb z zachowaniem ich naturalnych pierwotnych właściwości

 

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia dostępne na stronie muzeum https://www.muzeumrolnictwa.pl/

 

Burmistrz Ciechanowca zaprasza na Otwarty Turniej Szachowy im. Czesława Burdziuka