Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS w okresie wakacji

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci łączony jest z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie wad postawy i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego.

Dzieci kierowane na turnus rehabilitacyjny muszą być samodzielne i zdolne do samoobsługi. Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni.

 

Zasady kierowania dziecka na turnus rehabilitacyjny:

  • przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie - ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie, co najmniej rok
  • na rehabilitację może zostać skierowane dziecko, które jest uprawnione do renty rodzinnej
  • wiek - dzieci urodzone w latach 2008 - 2016 (7 - 15 lat)
  • podstawą skierowania dziecka na turnus rehabilitacyjny jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie rehabilitacji rolniczej i turnusów regeneracyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2757). Wniosek powinien być wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, przez którego leczone jest dziecko
  • pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

 

Wyjazd dzieci na turnus rehabilitacyjny następuje z siedziby Oddziału lub Placówki Terenowej KRUS w Zambrowie lub Augustowie pod nadzorem wyznaczonych pracowników odpowiedzialnych za bezpieczny przejazd dzieci na trasie KRUS - ośrodek rehabilitacyjny. Przewóz dzieci odbywa się wynajętym autokarem. Odpłatność za pobyt oraz koszt podróży dziecka w całości pokrywa KRUS. Dzieci uczestniczące w turnusach rehabilitacyjnych ubezpieczone są od następstw nieszczęśliwych wypadków przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

 

W 2023 r. Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku posiada miejsca na turnusy rehabilitacyjne:

  • dla dzieci ze schorzeniami układu ruchu Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju w terminie 25.06 - 15.07.2023 r.
  • dla dzieci ze schorzeniami układu oddechowego Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju w terminie 13.07 - 02.08.2023 r. oraz Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie w terminie 20.07 - 09.08.2023 r.

 

W przypadku zainteresowania skierowaniem dziecka na turnus rehabilitacyjny należy zgłosić się do najbliższej jednostki organizacyjnej KRUS po druki: „wniosek o rehabilitację leczniczą/turnus regeneracyjny” oraz „informację o stanie zdrowia dziecka wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego”. Do wniosku należy również dołączyć wypełniony druk „informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą’. Druki są dostępne również na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl

 

Termin składania wniosków - 10 maja 2023 r.

 

Informacje można uzyskać pod numerami telefonów: Białystok - 85 749 73 05, Zambrów - 86 276 08 78, Augustów - 87 644 67 14.