Regionalny konkurs plastyczny „Skansen w moim mieście” dla dzieci z terenu gminy Ciechanowiec

Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu ogłasza Regionalny Konkurs Plastyczny „Skansen w moim mieście”. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 5 do 14 lat uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych na terenie gminy Ciechanowiec.

Celem konkursu jest rozwijanie kreatywności i umiejętności plastycznych dzieci i młodzieży, poszerzenie wiedzy o ciechanowieckim skansenie oraz poznawanie walorów kulturalnych i krajobrazowych Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.

 

Uczestnicy mogą wykonywać prace samodzielnie, w ramach zajęć szkolnych lub zajęć pozalekcyjnych organizowanych w ośrodkach kultury. Termin dostarczania prac upływa 31 maja 2023 r. Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi 6 czerwca 2023 r. a wręczenie nagród 18 czerwca 2023 r. podczas „Odpustu na św. Antoniego”, odbywającego się na terenie skansenu. Prace laureatów zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w siedzibie muzeum w dniu wręczenia nagród.

 

Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie jednej pracy plastycznej przedstawiającej skansen w Ciechanowcu (zabytkowe obiekty, pejzaże, wydarzenia kulturalne) dowolną techniką plastyczną (szkic, rysunek, malarstwo, wyklejanka, wydzieranka i inne) na papierze w formacie A3 (praca na powierzchni płaskiej).

 

Prace mogą być dostarczane przez nauczycieli lub opiekunów do Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu do Działu Promocji (tel. 86 224 42 04) do 31 maja 2023 r.

Komisja konkursowa wybierze laureatów i przyzna nagrody oraz wyróżnienia w czterech kategoriach:

  • Przedszkole - 5-6 lat
  • Szkoła Podstawowa klasy 1-3
  • Szkoła Podstawowa klasy 4-6
  • Szkoła Podstawowa klasy 7-8

 

Laureaci czterech w/w kategorii otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe o wartości:

  • 1 miejsce 400 zł
  • 2 miejsce 300 zł
  • 3 miejsce 200 zł
  • Uczestnicy wyróżnieni otrzymają nagrody rzeczowe o wartości 100 zł

Osoby nagrodzone zostaną poinformowane drogą e-mailową lub telefonicznie. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie.

https://www.muzeumrolnictwa.pl/

 

pobierz

 

Regionalny konkurs plastyczny „Skansen w moim mieście” dla dzieci z terenu gminy Ciechanowiec