52. Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu odbędzie się 25 kwietnia 2023 r. Początek obrad o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

W programie obrad m.in. zmiany w budżecie gminy na 2023 rok, zmian stawek opłaty targowej, poboru i terminów płatności, ocena zasobów pomocy społecznej za 2022 rok, informacja o działalności Klubów Seniora, sprawozdanie z realizacji "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanowiec na rok 2023".

 

 Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:

  • zmian w budżecie gminy na 2023 rok
  • stawek opłaty targowej, poboru i terminów płatności
  • przystąpienia Gminy Ciechanowiec do Stowarzyszenia „Lokalna Organizacja Turystyczna Wielki Gościniec Litewski”,

7. Sprawozdanie z działalności i realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu w 2022 roku.
8. Informacja o działalności Klubów Seniora.
9. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2022 roku.
10. Sprawozdanie z realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ciechanowiec” w 2022 r.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
12. Sprawy różne i wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Karolewski

 

informacja

www.ciechanowiec.esesja.pl