Zapraszamy przyszłych przedszkolaków wraz z rodzicami na Dzień Otwarty, 9 maja 2032 r. w godzinach od 9.00 do 15.00 w budynku Przedszkola ul. Mickiewicza 29a.

Dzień Otwarty, jest to jedna z form adaptacji dziecka do warunków przedszkolnych. Taki dzień pozwoli na poznanie przebiegu dnia w przedszkolu, poznanie nauczycielek i personelu, a dzieci będą mogły pod okiem swoich rodziców włączyć się w zabawy i zajęcia.

 

Dyrektor Przedszkola w Ciechanowcu

Marta Mazur

Dzień Otwarty w Przedszkolu