Trwa rekrutacja do piątej edycji bezpłatnego programu Uniwersytetu Sukcesu

Uniwersytet Sukcesu - to darmowy program edukcyjno-zawodowy, kierowany do młodych kobiet, w trudnej sytuacji, wchodzących na rynek pracy.

Fundacja Digital University prowadzi aktualnie rekrutację do V edycji programu, który jest całkowicie bezpłatny i pomaga młodym kobietom w trudnej sytuacji wejść na cyfrowy rynek pracy.

 

W ramach programu finansujemy:

  • kurs kompetencyjny potwierdzony certyfikatem
  • indywidualny mentornig z doświadczonymi menadżerami z największych firm, takich jak Bayer, Nationale Nederlanden, T-Mobile
  • opiekę doradcy HR, który pomoże przygotować dokumenty aplikacyjne i przeprowadzi symulację rozmowy o pracę
  • tygodniowy camp motywacyjno-rozwojowy w jednym z hoteli sieci Puro
  • test osobowości Lumina Spark z omówieniem
  • dodatkowe warsztaty i wydarzenia

 

Program jest skierowany do młodych kobiet (18-25 lat) wchodzących na rynek pracy, ale takich, które znajdują się w trudnej sytuacji, dlatego zależy nam na tym, aby docierać z informacją o programie do wychowanek domów dziecka, które mają utrudniony start w dorosłość. Bycie wychowanką domu dziecka jest dla nas wystarczającym kryterium do przyjęcia do programu i takiej kandydatce pozostanie tylko wykazanie się determinacją i chęcią do rozwoju w kierunku, który proponujemy.

 

Zgłoszenia do programu przyjmowane są do 31 maja 2023 r. Więcej szczegółów na temat programu na stronie internetowej https://uniwersytetsukcesu.com/

Fundacja Digital University

 

 Trwa rekrutacja do piątej edycji bezpłatnego programu Uniwersytetu Sukcesu

 

 Trwa rekrutacja do piątej edycji bezpłatnego programu Uniwersytetu Sukcesu