Poznaj badania ankietowe realizowane przez Główny Urząd Statystyczny

Statystyka publiczna przez cały rok przeprowadza badania ankietowe w wylosowanych gospodarstwach domowych. Realizują je ankieterzy, będący pracownikami urzędów statystycznych, poprzez bezpośredni kontakt z respondentami lub telefonicznie.

Dane zebrane w badaniach są ważne dla każdego mieszkańca naszego Kraju, gdyż stanowią podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych na wszystkich szczeblach zarządzania.

 

Służą do analiz statystycznych, na ich podstawie powstają opracowania dotyczące różnych dziedzin życia. Niezwykle ważne jest, by dostarczane informacje były wiarygodne, rzetelne i wysokiej jakości. Uczestnictwo w badaniach jak największej liczby wylosowanych gospodarstw domowych jest kluczowe dla ich efektywności.

 

Badania ankietowe w gospodarstwach domowych w województwie podlaskim przeprowadzane są przez pracowników Urzędu Statystycznego w Białymstoku - ankieterów statystycznych. Każdy ankieter posiada legitymację ze zdjęciem. Ponadto jego tożsamość można potwierdzić dzwoniąc do Urzędu Statystycznego w Białymstoku tel. 85 749 77 44 lub na infolinię statystyczną 22 279 99 99.

 

Informacje o prowadzonych badaniach ankietowych znajdują się na stronie https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/

 

Poznaj badania ankietowe realizowane przez Główny Urząd Statystyczny

 

Poznaj badania ankietowe realizowane przez Główny Urząd Statystyczny