54. Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu odbędzie się 9 czerwca 2023 r. Początek obrad o godz. 13.00 w Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.

W programie obrad m.in. przedstawienie wniosku Burmistrza Ciechanowca o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Ciechanowca” Pani Dorocie Łapiak - dyrektor Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.

 

 Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji Rady Miejskiej.
2. Wprowadzenie sztandaru Gminy Ciechanowiec.
3. Powitanie zaproszonych gości.
4. Przedstawienie wniosku Burmistrza Ciechanowca.
5. Laudacja z okazji nadania tytułu „Honorowy Obywatel Ciechanowca”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Ciechanowca”.
7. Przemówienia okolicznościowe.
8. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Karolewski

 

informacja

www.ciechanowiec.esesja.pl