Na podstawie art. 14a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Gmina Ciechanowiec ogłasza sprzedaż końcową paliwa stałego.

Termin składania wniosków o zakup paliwa stałego do 30 czerwca 2023 r. Sprzedaż odbywa się bez limitów ilościowych oraz ograniczeń terytorialnych.

 

W przypadku wyczerpania sortymentów paliwa stałego Gmina zastrzega sobie możliwość skrócenia terminu przyjmowania wniosków. O kolejności rozpatrywania wniosków decyduje kolejność ich złożenia. W przypadku złożenia większej ilości wniosków, które przewyższą posiadany przez Gminę tonaż, Gmina zastrzega sobie możliwość do niezrealizowania wszystkich złożonych wniosków. Sprzedaż końcowa może być prowadzona najpóźniej do 31 lipca 2023 r.

 

Szacunkowa ilość paliwa stałego przeznaczona do sprzedaży końcowej:

  • sortyment „Groszek” - ilość 16 ton
  • cena za tonę paliwa stałego: 1 600 zł brutto

 

Podana cena nie zawiera kosztów transportu. Transport realizowany w zakresie nabywcy bądź za pośrednictwem firmy PRK FARE Sp. z o.o.

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 86 277 11 45 w. 28