Zgodnie z uchwałą nr 17 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 1 czerwca 2023 r. miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w III kwartale 2023 r. wynosi 60,00 zł.

Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 20,00 zł miesięcznie.

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

 

KRUS informuje, że w marcu br. wysokość emerytury podstawowej wynosi 1429,60 zł, w związku z tym podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w III kwartale 2023 r. wynosi 143,00 zł.

 

Dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:

  • 12 % emerytury podstawowej, tj. 172,00 zł - w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych
  • 24% emerytury podstawowej, tj. 343,00 zł - w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych
  • 36% emerytury podstawowej, tj. 515,00 zł - w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych
  • 48% emerytury podstawowej, tj. 686,00 zł - w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

 

Ustawowy termin uregulowania należnych składek za:

  • rolników, małżonków i domowników za III kwartał 2023 r, upływa z dniem 31 lipca 2023 r.
  • pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15 dniem następnego miesiąca.

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Oddział Regionalny w Białymstoku