Dyrektor Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu informuje, że w dniu 25 czerwca 2023 roku w godz. 12.00-23.00 ulica Stadion w Ciechanowca będzie wyłączona z ruchu drogowego.

Zamknięcie nastąpi w związku z festynem "Noc Świetojanska".