Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami sołectwa Pobikry w sprawie pozyskania środków na działania

23 czerwca rozpoczął się nabór wniosków w szóstej edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. O dofinansowanie mogą ubiegać się gminy, powiaty, związki międzygminne i związki powiatowo-gminne, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Mając na uwadze powyższe w piątek 30 czerwca o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami sołectwa Pobikry dotyczące możliwości pozyskania środków na działania w tej miejscowości. Spotkanie odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej.

 

W szóstym naborze gminy mogą złożyć maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie, w tym:

  • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 2 mln zł
  • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł.

 

Wartość dofinansowania, o które można wnioskować w tej edycji wynosi maksymalnie do 98 proc. wartości inwestycji (wymagany wkład własny gminy popegeerowskiej to 2 proc.).
Zapraszamy.