Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych

Od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. w Gminie Ciechanowiec realizowany był projekt „Usługi dotyczące transportu door-to-door wraz poprawą dostępności wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gminie Ciechanowiec”.

Usługa transportowa door-to-door oznacza usługę indywidualnego transportu osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, obejmującą pomoc w wydostaniu się z mieszkania lub innego miejsca, przejazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego.

 

Pojęcie indywidualnego transportu obejmuje również sytuacje, w których z transportu korzysta w tym samym czasie - o ile pozwalają na to warunki pojazdu - kilka osób uprawnionych, jadąc z kilku lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego i z powrotem.

 

Celem projektu jest ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez wprowadzenie nowej jakości usług transportowych na terenie Gminy Ciechanowiec, w postaci usług indywidualnego transportu door-to-door, który znacząco poprawi obecnie bardzo utrudniony dostęp do placówek zdrowia, rehabilitacji, placówek prowadzących działania aktywizacji społecznej, edukacyjnych, kulturalnych czy do zakładów pracy. Istniejący transport drogowy nie rozwiązuje potrzeby w zakresie przemieszczania się osób z niepełnosprawnościami oraz innych osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. Realizacja projektu będzie odpowiedzią na potrzeby mieszkańców i pozytywnie wpłynie na ich sytuację społeczno-zawodową.

 

Z usługi transportowej door-to-door, będą mogły skorzystać osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, które ukończyły 18 rok życia. Osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności to takie, które mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność (w tym: poruszające się na wózkach inwalidzkich, poruszające się o kulach, niewidome, czy słabowidzące). Będą to zarówno osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub równoważne), jak i osoby nieposiadające takiego orzeczenia.

 

Realizacja projektu od 1 kwietnia 2021 r do 31 marca 2022 r.

 

W okresie trwałości projektu (32 miesiące po zakończeniu jego realizacji), usługa świadczona jest za opłatą w wysokości 1 zł netto za każdy przejechany kilometr.

 

Biuro projektu: Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, pokój nr 15

  • kontakt telefoniczny (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30)
    - 86 277 11 45 wew. 16, 38
    - 727 705 341

  • skrytka ePuap: /7d0kley88z/skrytka

  • kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Załączniki:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych