Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2023/2024, trwający od 1 listopada 2023 r. do 31 października 2024 r. oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2023/2024, trwający od 1 października 2023 r. do 30 września 2024 r.

Nowa wysokość kryterium dochodowego dla świadczeń z funduszu alimentacyjnego przyznawanych na okres 2023/2024 wynosi 1 209 zł.

 

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami można składać:

  • online od 1 lipca 2023 r. w przypadku posiadania certyfikowanego podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego za pośrednictwem portalu informacyjno-usługowego Emp@tia.
  • tradycyjnie od 1 sierpnia 2023 r. (w formie papierowej) bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 1 pok. nr. 4.

Przykładowe wzory wniosków oraz załączników do wniosku są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

 

  • Więcej informacji na temat wymaganych dokumentów można uzyskać pod nr telefonu: Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny (86) 277 11 45 wew. 27.

 

Ważne! Do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego będą brane pod uwagę dochody z 2022 roku. W celu przyspieszenia rozpatrzenia wniosków należy mieć ze sobą dokumenty pełnoletnich członków rodziny potwierdzające sytuację dochodową od 2022 roku: wszystkie PIT-y od pracodawców, z których rozliczaliście się Państwo w Urzędzie Skarbowym za 2022 rok, świadectwa pracy otrzymane w 2022 lub 2023 roku, umowy zlecenia za 2022 i 2023 rok, umowy o pracę zawarte w 2022 i 2023 roku. W przypadku podjęcia zatrudnienia od 2022 roku zaświadczenie o dochodzie z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód uzyskano.