Poznaj badania ankietowe realizowane przez Główny Urząd Statystyczny

W wyniku realizowanych przez statystykę publiczną badań ankietowych uzyskujemy szereg informacji o mieszkańcach naszego województwa i ich warunkach życia.

Statystyka publiczna dba o rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie organów państwa i społeczeństwa o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego.

 

Możliwe jest to nie tylko dzięki przeprowadzanym co 10 lat spisom powszechnym, ale również poprzez systematycznie realizowane badania ankietowe: badania gospodarstw domowych, gospodarstw rolnych oraz notowania cen. Badania ankietowe realizowane są na zasadzie udziału dobrowolnego, dlatego kluczową rolę pełni Państwa przychylność wobec ankieterów statystycznych, przeprowadzających wywiady w losowo wybranych gospodarstwach domowych. Tak gromadzone dane służą do opracowywania zbiorczych zestawień, opracowań i analiz, które wykorzystywanie są w procesie podejmowania strategicznych decyzji, obejmujących różne aspekty naszego życia, jak: praca, edukacja czy opieka zdrowotna. Tym samym, poprzez udział w badaniach ankietowych, mają Państwo realny wpływ na zmiany zachodzące w najbliższym otoczeniu. Podjęty przez Państwa wysiłek oraz czas poświęcony na udział w badaniach przyczynią się do wysokiej jakości uzyskanych danych statystycznych oraz zdobycia przez statystykę publiczną rzetelnej wiedzy na temat zjawisk i procesów zachodzących w polskim społeczeństwie.

 

Dzięki badaniu budżetów gospodarstw domowych, w którym co roku bierze udział około 1,2 tys. gospodarstw domowych z województwa podlaskiego, wiemy na przykład, że w 2022 r.:

  • w Podlaskiem przeciętne miesięczne wydatki na osobę w gospodarstwach domowych poniesione na rekreację i kulturę wyniosły 67,61 zł
  • mieszkaniec naszego województwa zjadał przeciętnie ok 3,5 kg owoców i ok. 7 kg warzyw miesięcznie
  • blisko połowa gospodarstw domowych w województwie podlaskim posiadała zmywarkę do naczyń

 

Informacje o prowadzonych badaniach ankietowych znajdują się na stronie https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/

 

Urząd Statystyczny w Białymstoku