Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku informuje, że w dniu 17 września 2023 r. jednostki samorządu terytorialnego na terenie województwa uruchomią syreny alarmowe - sygnał ciągły na okres 1 minuty, w celu upamiętnienia 84. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę

Włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania i alarmowania, wykorzystując w tym celu uregulowania zawarte w art. 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 poz. 96).

 

Sygnały alarmowe przekazywane w tym dniu będą ćwiczebne.

 

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Białymstoku