57. Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu odbędzie się 19 września 2023 r. Początek obrad o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

W programie obrad m.in. przyjęcie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanowiec”, zmiana uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora w Ciechanowcu, w Czajach-Wólce i Wojtkowicach Starych, informacja o funkcjonowaniu Targowiska Miejskiego i działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Ciechanowiec.

 

 Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

  • zmian w budżecie gminy na 2023 rok
  • przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanowiec”
  • wyrażenia zgody na bezprzetargowe przedłużenie umowy dzierżawy części działki, położonej w Ciechanowcu przy ulicy Kazimierza Uszyńskiego, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec
  • zmiany uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora w Ciechanowcu
  • zmiany uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora w Czajach-Wólce
  • zmiany uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora w Wojtkowicach Starych
  • przyjęcia stanowiska w sprawie dochodzenia z tytułu strat, jakie Polska poniosła w powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji na terenie gminy Ciechanowiec,

4. Informacja o funkcjonowaniu Targowiska Miejskiego.
5. Informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Ciechanowiec.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Karolewski

 

informacja

www.ciechanowiec.esesja.pl