Poznaj badania ankietowe realizowane przez Główny Urząd Statystyczny

W wyniku realizowanych przez statystykę publiczną badań ankietowych uzyskujemy szereg informacji o mieszkańcach naszego województwa i ich warunkach życia.

Statystyka publiczna dba o rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie organów państwa i społeczeństwa o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego.

 

Możliwe jest to nie tylko dzięki przeprowadzanym co 10 lat spisom powszechnym, ale również poprzez systematycznie realizowane badania ankietowe: badania gospodarstw domowych, gospodarstw rolnych oraz notowania cen. Badania ankietowe realizowane są na zasadzie udziału dobrowolnego, dlatego kluczową rolę pełni Państwa przychylność wobec ankieterów statystycznych, przeprowadzających wywiady w losowo wybranych gospodarstwach domowych. Tak gromadzone dane służą do opracowywania zbiorczych zestawień, opracowań i analiz, które wykorzystywanie są w procesie podejmowania strategicznych decyzji, obejmujących różne aspekty naszego życia, jak: praca, edukacja czy opieka zdrowotna. Tym samym, poprzez udział w badaniach ankietowych, mają Państwo realny wpływ na zmiany zachodzące w najbliższym otoczeniu. Podjęty przez Państwa wysiłek oraz czas poświęcony na udział w badaniach przyczynią się do wysokiej jakości uzyskanych danych statystycznych oraz zdobycia przez statystykę publiczną rzetelnej wiedzy na temat zjawisk i procesów zachodzących w polskim społeczeństwie.

 

W październiku 2023 r. przeprowadzane są następujące badania ankietowe w gospodarstwach domowych:

  • badanie budżetów gospodarstw domowych
  • badanie aktywności ekonomicznej ludności
  • badanie budżetu czasu ludności
  • kondycja gospodarstw domowych (2-11.10)
  • uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach (2-20.10)

 

Badanie Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach dostarcza wielu informacji dotyczących wyjazdów krajowych oraz zagranicznych. W 2022 r. podczas podróży krajowych z co najmniej jednym noclegiem najwięcej turystów w wieku 15 lat lub więcej odwiedziło województwo małopolskie i pomorskie. Podlaskie pod względem popularności zajmowało 13. miejsce. Najczęstszym kierunkiem podróży zagranicznych mieszkańców Polski w celu wypoczynku, rekreacji lub wakacji były Włochy, Grecja i Chorwacja.

 

Informacje o prowadzonych badaniach ankietowych znajdują się na stronie https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/

 

Urząd Statystyczny w Białymstoku