59. Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu odbędzie się 27 października 2023 r. Początek obrad o godz. 10.00 w w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

W programie obrad rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: zmian w budżecie gminy na 2023 rok, rozpatrzenie petycji dotyczącej utworzenia Gminnej Straży Energetycznej, wyboru Opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ciechanowcu II kadencji, informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Ciechanowiec w roku szkolnym 2022/2023.

 

 Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:

  • zmian w budżecie gminy na 2023 rok
  • odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości
  • rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Gminnej Straży Energetycznej
  • wyboru Opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ciechanowcu II kadencji

7. Założenia do budżetu gminy na 2024 rok.
8. Informacja dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych za 2022 rok.
9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Ciechanowiec w roku szkolnym 2022/2023.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Sprawy różne i wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Karolewski

 

informacja

www.ciechanowiec.esesja.pl