Burmistrz Ciechanowca podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 października 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu odbył się pierwszy nieograniczony przetarg ustny, którego przedmiotem były nieruchomości gruntowe niezabudowane.

Oznaczona numerem geodezyjnym 66 o powierzchni 0,2928 ha położona w obrębie gruntów Trzaski, oznaczona numerem geodezyjnym 65 o powierzchni 0,7773 ha położona w obrębie gruntów Trzaski oraz oznaczona numerem geodezyjnym 53 o powierzchni 0,0600 ha położona w obrębie gruntów Winna-Wilki.

 

1. oznaczona numerem geodezyjnym 66, o powierzchni 0,2928 ha, położona w obrębie gruntów Trzaski, gmina Ciechanowiec, księga wieczysta KW LM1W/00022342/8. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 10 000zł. Do przetargu nie przystąpił żaden oferent.
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 

2. oznaczona numerem geodezyjnym 65, o powierzchni 0,7773 ha, położona w obrębie gruntów Trzaski, gmina Ciechanowiec, księga wieczysta KW LM1W/00022342/8. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 40 000 zł. Do przetargu nie przystąpił żaden oferent.
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 

3. oznaczona numerem geodezyjnym 53, o powierzchni 0,0600 ha, położona w obrębie gruntów Winna-Wilki, gmina Ciechanowiec, księga wieczysta LM1W/00024365/9. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 5 000 zł. Do przetargu nie przystąpił żaden oferent.
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.